Ypsilon is de familievereniging van mensen met een psychosegevoeligheid. Als redactielid schrijft Geertje Paaij regelmatig artikelen. Hieronder een greep uit de jaargangen 2016 t/m 2022.

2022
Systeemtherapie in de ggz. Wat is dat eigenlijk?
In het tweede nummer is Geertje in gesprek met Trees den Brok, systeemtherapeut. Ter sprake komt onder meer de privacywetgeving. Voor Ten Brok een obstakel in haar werk. Cliënten met een gedwongen opname hebben volledige zeggenschap over hun behandeling. Zij worden door de privacywetgeving honderd procent serieus genomen. Daardoor kan familie niet zonder hun toestemming bij de behandeling worden betrokken. Den Brok ervaart dat als een merkwaardige gang van zaken. ‘Het zou goed zijn als daarover eens een maatschappelijk debat zou plaatsvinden.’

In het eerste nummer praat Geertje met onderzoekster Hanneke Claassens wat zij tegenkwam bij haar onderzoek naar het welzijn van familieleden van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. “Naasten zijn geen jokers om in te zetten”.

2021
In het eerste nummer een gesprek met toegevoegd notaris Margreet van Eck over de noodzaak van een testament en welke bepalingen erin opgenomen kunnen worden.
In het vierde en laatste nummer reageert Geertje met een steunbetuiging op de hartenkreet van Frits Dorleijn (YN 3 2021) over de tekortschietende zorg in de ggz.

2020
In Ypsilon Nieuws 4 een persoonlijk gesprek over gevoelens van rouw met Boukje Grashuis, onder meer geestelijk verzorger bij GGZ Centraal.

In Ypsilon Nieuws 3 een interview met Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter over de rechtspositie van familie en patiënt in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvgg). “Familie wordt serieuzer genomen dan een willekeurige buitenstaander”.
In dit nummer ook een interview met ggz-instelling Lister over de impact van de Wet langdurige zorg (Wlz). Betekent eens ziek altijd ziek?

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. In Ypsilon Nieuws 2 praat Geertje over de haken en ogen van deze wet voor familie met Christelle van der Meer, psychiater GGD Amsterdam.

In Ypsilon Nieuws 1 een vraaggesprek met Joris van ’t Hoff van de politie-eenheid Oost-Nederland over de training “Verwarrende personen”.
Ook – net zoals in het laatste YN van 2019 – aandacht voor het verhaal van een moeder wier zoon een verplichte behandeling ondergaat in een forensisch-psychiatrische kliniek.

2019
In het laatste nummer, Ypsilon Nieuws 4, praat Geertje met een moeder wier zoon in een forensisch-psychiatrische kliniek verblijft. 

Voor Ypsilon Nieuws 3 gaat Geertje in gesprek met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Elnathan Prinsen. Hoe moet zijn beroepsgroep omgaan met familie?
Ook een interview met een pleegvader van een inmiddels 46-jarige man die al decennialang in een forensisch-psychiatrische instelling verblijft. Moet hij nog uitzicht hebben op terugkeer in de maatschappij?

In Ypsilon Nieuws 2 een interview over de op handen zijnde Wet verplichte ggz die op 1 januari 2020 in gaat. Wat zijn de gevolgen voor naaste familie?

Het eerste nummer van 2019 bevat onder meer een interview met Marinus Lucet, sociaal-psychiatrische verpleegkundige bij Parnassia. Wat doet het met je als je tuchtrechtelijk wordt aangeklaagd? Verder een vraaggesprek over wat je, als jongere, kan doen als je je gedachten wantrouwt.

Tot slot schrijft Geertje een brief aan Ria van der Heijden, de in 2006 overleden oprichtster van Ypsilon. De brief staat in het teken van het naderend 35-jarig bestaan van Ypsilon in november 2019.

Vlak voor de kerstdagen verschijnt het laatste nummer van 2018:
Ypsilon Nieuws 4. Daarin 4 artikelen waarvan Geertje de auteur is.
Een tweeluik, bevattende een interview met de burgemeester van Heerhugowaard, Bert Blase, en een vraaggesprek met de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, over de impact van schizofrenie, het ziektebeeld dat hun broer trof.
Voorts een vraaggesprek met Veronica Risch, landelijk projectleider van Stichting Naast, over het ondersteuningsaanbod voor naasten van verslaafden.
Last but lot least: de coverstory over de effecten van de eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Een interview met Joke van der Meulen, lid van het team, die het familieperspectief behartigde.

Ypsilon Nieuws 3: ‘Een ware omslag!’ Een reportage over lichamelijke gezondheid van langdurig opgenomen patiënten bij GGz Centraal. In gesprek met gezondheidspsycholoog Jeroen Deenik over zijn afstudeeronderzoek én de omslag in het denken. ‘Het is toch te zot voor woorden dat we het binnen de langdurige zorg normaal zijn gaan vinden dat patiënten tien tot twintig jaar eerder overlijden?’

2018 Ypsilon Nieuws 1: een artikel over Reality Keeper, een app die cliënten van de ggz waarschuwt als zij buitensporig veel op sociale media zijn.
Ook Jan Alblas, directeur van Pameijer, vertelt in deze editie wat zijn instelling doet om mensen mediawijs te maken.
Tot slot gaat Geertje in dit nummer na wat een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH) voor naaste familie kan betekenen.

2017 Ypsilon Nieuws 1: Een interview met psychiater Jurgen Cornelis: ‘We kunnen echt iets met elkaar veranderen.’ Coverstory ‘Tabee met taboe’ over (zelf)stigma.
Ypsilon Nieuws 2: Voors en tegens van professioneel familie-mentorschap in de ggz. Een gesprek met twee familievertrouwenspersonen.

2016:
Coverstory van het eerste nummer van Ypsilon Nieuws is Smartphone: vloek of zegen?  Lees er alles over via deze link. 

​Ook in dit nummer een artikel over de meerwaarde van een familievertrouwenspersoon in de wereld van de GGZ.

Coverstory Uitgemoederd van Ypsilon Nieuws 2 gaat over doorgesneden familiebanden (PDF). Een fenomeen waarmee sommige ouders in de ggz helaas te maken hebben.
In Ypsilon Nieuws 3 komen moeders aan het woord over mentorschap in de ggz. Zie dit artikel (PDF).
Ook schreef Geertje Paaij Ontmoederd, maar niet ontmoedigd. Dit vanwege de vele reacties die zij kreeg op de coverstory Uitgemoederd én naar aanleiding van haar boek Het niemandsland van een moeder. Hierbij dit artikel (PDF).
In Ypsilon Nieuws 4: een interview met Michael Milo, lid Raad van Advies Ypsilon: ‘Niemand is goed in veranderen.’

Visit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram
Spring naar toolbar