Artikelen voor Ypsilon Nieuws

Ypsilon is de familievereniging van mensen met een psychosegevoeligheid. Als redactielid schrijft Geertje Paaij regelmatig artikelen. Hieronder een greep uit de jaargangen 2018, 2017 en 2016.

2018 Ypsilon Nieuws 1: een artikel over Reality Keeper, een app die cliënten van de ggz waarschuwt als zij buitensporig veel op sociale media zijn.
Ook Jan Alblas, directeur van Pameijer, vertelt in deze editie wat zijn instelling doet om mensen mediawijs te maken.
Tot slot gaat Geertje in dit nummer na wat een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH) voor naaste familie kan betekenen.
Ypsilon Nieuws 3: ‘Een ware omslag!’ Een reportage over lichamelijke gezondheid van langdurig opgenomen patiënten bij GGz Centraal. In gesprek met gezondheidspsycholoog Jeroen Deenik over zijn afstudeeronderzoek én de omslag in het denken. ‘Het is toch te zot voor woorden dat we het binnen de langdurige zorg normaal zijn gaan vinden dat patiënten tien tot twintig jaar eerder overlijden?’

2017 Ypsilon Nieuws 1: Een interview met psychiater Jurgen Cornelis: ‘We kunnen echt iets met elkaar veranderen.’ Coverstory ‘Tabee met taboe’ over (zelf)stigma.
Ypsilon Nieuws 2: Voors en tegens van professioneel familie-mentorschap in de ggz. Een gesprek met twee familievertrouwenspersonen.

2016:
Coverstory van het eerste nummer van Ypsilon Nieuws is Smartphone: vloek of zegen?  Lees er alles over via deze link. 
​Ook in dit nummer een artikel over de meerwaarde van een familievertrouwenspersoon in de wereld van de GGZ.

Coverstory Uitgemoederd van Ypsilon Nieuws 2 gaat over doorgesneden familiebanden (PDF). Een fenomeen waarmee sommige ouders in de ggz helaas te maken hebben.
In Ypsilon Nieuws 3 komen moeders aan het woord over mentorschap in de ggz. Zie dit artikel (PDF).
Ook schreef Geertje Paaij Ontmoederd, maar niet ontmoedigd. Dit vanwege de vele reacties die zij kreeg op de coverstory Uitgemoederd én naar aanleiding van haar boek Het niemandsland van een moeder. Hierbij dit artikel (PDF).
In Ypsilon Nieuws 4: een interview met Michael Milo, lid Raad van Advies Ypsilon: ‘Niemand is goed in veranderen.’

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On InstagramVisit Us On FacebookCheck Our Feed
Spring naar toolbar